કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસના બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ક્લિક
ડ્રેગિંગ
ડબલ ક્લિક
પોઈન્ટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફોન્ટને દાખલ કરવા શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

એસેસરીઝ
વર્ડ
કંટ્રોલ પેનલ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP