GSSSB ATDO Exam Paper (17-7-2021) / 181
રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર શોધી જણાવો.
દુઃખમાં ફસાયેલ લોકો ઈશ્વર પાસે આવે છે.

સંબંધક ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
સામાન્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB ATDO Exam Paper (17-7-2021) / 181
‘જી.એસ.ડી.એમ.એ.’ નું આખું નામ શું છે ?

ગુજરાત સ્ટેટ ડ્રાઉટ મેનેજમેન્ટ ઓથોરીટી
ગુજરાત સ્ટેટ ડ્રગ્સ મેનેજમેન્ટ ઓથોરીટી
ગુજરાત સ્ટેટ ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરીટી
ગુજરાત સ્ટેટ ડ્રાઉટ માઈટીગેશન ઓથોરીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP