Talati Practice MCQ Part - 8
રૂા.3000નું 6% લેખે 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું થાય ?

245.9 રૂ.
432.5 રૂ.
460.9 રૂ.
370.8 રૂ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 8
છ ઘંટ એકસાથે વાગવાના શરૂ થાય છે અને તેઓ અનુક્રમે 2, 4, 6, 8, 10, 12 સેકન્ડના સમયાંતરે વાગે છે. 30 મીનીટમાં એ બધા ઘંટ કેટલીવાર એકસાથે વાગશે ?

16
10
15
4

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 8
વીજળી વપરાશ બીલની આકારણી “યુનિટ" વપરાશના આધારે થાય છે. આ 1 યુનિટનો અર્થ શું થાય ?

1 watt ઉર્જા એક કલાક માટે વપરાઈ
1000 watt ઉર્જા એક કલાક માટે વપરાઈ
100 voltage દબાણ ધરાવતી ઉર્જા એક કલાક માટે વપરાઈ
1 voltage દબાણ ધરાવતી ઉર્જા એક કલાક માટે વપરાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 8
ભારતમાં ‘જિલ્લા વિકાસ પરિષદો’ની સ્થાપના કરવામાં કોનો ફાળો છે ?

લોર્ડ રીપન
લોર્ડ મેયો
લોર્ડ વેલેસ્લી
મોન્ટેગ્યુ ચેમ્સફર્ડ સુધારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP