Talati Practice MCQ Part - 1
નીચેનામાંથી એક વાક્ય ખોટું છે, કયું ?

ધોળું કબૂતર ચણે છે
ધોળું કબૂતર ઘાસ ચરે છે.
સફેદ ઘોડો ઘાસ ચરે છે.
ધોળો ઘોડો ઘાસ ખાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
IMFનું વડું મથક કયાં આવેલું છે ?

વોશિંગ્ટન ડિસી
સીડની
ન્યૂયોર્ક
લંડન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP