વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારત દ્વારા નીચેના પૈકી કઈ ત્રીજી પેઢીની 'ફાયર એન્ડ ફરગેટ' (Fire and forget) ટેન્ક વિરોધી મિસાઈલ વિકસાવવામાં આવી છે ?

અર્જુન
નાગ
બરાક-8
ત્રિશૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
મિશન ઓસીરિસ રેક્સનો મૂળ ઉદ્દેશ શું છે ?

લઘુગ્રહ બેન્નૂ પરથી ખડક નમૂનો પૃથ્વી પર લાવવા અને અભ્યાસ કરવો.
પ્લૂટોનો અભ્યાસ કરવો.
સૌરમંડળના સૌથી મોટા ગ્રહ ગુરુની મધ્યે સક્રિય લાલ તોફાનનો અભ્યાસ કરવો.
માનવને અવકાશમાં અભ્યાસ સુધીના સૌથી દૂરના ક્ષેત્ર સુધી પહોંચાડવાનું મિશન.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'અશ્વિન' એ શું છે ?

એક ઉપગ્રહ
ઇન્ટર કોન્ટિનેન્ટલ બેલેસ્ટિક મિસાઈલ
પૃથ્વી એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ
એડવાન્સ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતની પ્રથમ ત્રણ મહિના ફાઈટર પાયલટમાં નીચેના પૈકી કોનો સમાવેશ નથી થતો ?

અવની ચતુર્વેદી
મોહાના સિંઘ
સોહા અક્બર
ભાવના કાંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP