બાયોલોજી (Biology)
યોગ્ય જોડ પસંદ કરો :
કૉલમ - I
(i) ટ્રાવ્યગ્લિસરાઇડ
(ii) કોષસપટલ લિપિડ
(iii) સ્ટેરૉઇડ
(iv) મીણ
કૉલમ - II
(p) પ્રાણીજ અંતઃસ્રાવ
(q) પીંછા અને ચાંચ
(r) ફૉસ્ફોલિપિડ
(s) નાના ગોલકોમાં સંગૃહીત ચરબી

i - s, ii - p, iii - q, iv - r
i - r, ii - s. iii - p, iv - q
i - s, ii - r, iii - p, iv - q
i - q, ii - r, iii - s, iv - p

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જળવિભાજન ન થઈ શક્યું હોય એવો કાર્બોદિત ક્યો છે ?

સેલ્યુલોઝ
સ્ટાર્ચ
સુક્રોઝ
ફ્રુક્ટોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમભાજનનો સૌથી મહત્ત્વનો ફાળો કોષના સમારકામનો છે, કારણ કે,

કોષો તેનું કાર્યક્ષમ કદ જાળવી રાખે.
તે બધા કોષમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા જાળવી રાખે.
અન્નમાર્ગનું અસ્તર રચતા કોષો અને રુધિરકોષો સતત બદલાય,
અલિંગી પ્રજનન દ્વારા બે બાળ પેદા કરે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસ વિભાજન એટલે,

કોષના દ્રવ્ય બેવડાવાનો તબક્કો
કોષવિભાજને પૂર્ણ બનાવતી સ્વતંત્ર ઘટના
કોષવિભાજનનો અંતિમ તબક્કો
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બૅક્ટેરિયાનું ભક્ષણ કરતાં સજીવને શું કહે છે ?

વિરોઈડ્સ
એક પણ નહિ
બૅક્ટેરિયા ફેજ
વાઈરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવન શરીરમાં અવ્યવસ્થાનું પ્રમાણ વધતાં એન્ટ્રોપી મહત્તમ થાય ત્યારે કઈ ઘટના બને છે ?

પ્રજનન
ભિન્નતા
અનુકૂલન
મૃત્યુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP