કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે આપેલામાંથી કયા ઈનપુટ ઉપકરણ છે ?
(I) માઉસ (II) ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રીડર (III) ટ્રેક બોલ

ફક્ત I
I, II અને III
I અને III
I અને II

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સ્માર્ટ ટેગ શું છે ?

માઈક્રોસોફ્ટનો એન્ટીવાયરલ સોફ્ટવેર
એક જાતનું હાર્ડવેર છે
આમાંથી એક પણ નહીં
માઈક્રોસોફ્ટનો સિલેકશન બેઝડ સર્ચ ફિચર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયો વ્યુ નથી ?

આમાંથી એક પણ નહિ
નોટ પેઈજ
માસ્ટર વ્યું
સ્લાઈડ વ્યું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP