વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઈનસેટ શ્રેણીના ઉપગ્રહોના મુખ્ય ઉપયોગો કયા છે ?
(i) માહિતી પ્રસારણ
(ii) સંદેશા વ્યવહાર
(iii)વનીકરણનો ખ્યાલ
(iv)હવામાનનો ખ્યાલ

i અને ii
i,ii અને iv
માત્ર iii
ii, iii અને iv

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતીય દૂર સંવેદી ઉપગ્રહો(IRS)ના ઉપયોગ કયા-કયા છે ?
i) જળસંસાધનોની દેખરેખ
(ii) સંચાર
(iii) દરિયાકાંઠાના સર્વેક્ષણો
(iv) ખનિજ સંપત્તિ અંગેની માહિતી
(v) પાક વાવેતરની માહિતી
i, ii, iii, iv
iv, v, vi
i, iii, iv, v
i, ii, iii

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતનું એક નો-જહાજ કે જે વિશ્વભરના સાગર પ્રવાસના આયોજનમાં છે તથા એ જહાજ પરની તમામ સદસ્ય મહિલાઓ છે, જે જહાજ ___ છે.

INS ચેન્નાઈ
INS ખંડેરી
INS હદેઈ
INS સુમાત્રા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
1988માં ભારતે કયા દેશ સાથે પરમાણુ સંસ્થાનો અને સુવિધાઓ ઉપર હુમલો નહી કરવાના કરાર ઉપર સહી કરી છે ?

યુ.એસ.એ.
ચીન
પાકિસ્તાન
રશિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
કાર્બન ડાયોક્સાઇડના અવલોકન માટે ટાનસેટ નામના ઉપગ્રહનું સફળ લોન્ચ કરનાર દેશ કયો છે ?

દક્ષિણ કોરિયા
વિયેટનામ
જાપાન
ચીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP