કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
તાજેતરમાં ભારતીય કૃષિ સંશોધન સંસ્થા (IARI)એ ઉત્તર પ્રદેશમાં કાલાનમક ચોખાની નવી સંકર પ્રજાતિનું પરીક્ષણ કર્યું તેનું નામ જણાવો.

એક પણ નહીં
પૂસા નરેન્દ્ર કાલાનમક 1638
પુસા નરેન્દ્ર કાલાનમક 1652
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
તાજેતરમાં UKની કંપનીઓએ ક્યા રાજ્યને વ્યાપાર કરવા માટે ટોચના રાજ્યનો દરજ્જો આપ્યો ?

મહારાષ્ટ્ર
તમિલનાડુ
ગુજરાત
કર્ણાટક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2022 (Current Affairs November 2022)
તાજેતરમાં ક્યા મંત્રાલયે Transport 4 All challenge Stage-2 and citizen perception Survey-2022 લૉન્ચ કર્યો ?

ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રાલય
ગૃહ મંત્રાલય
આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP