કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેટા એક્સેસ હેડને એક પ્લેટરથી બીજી પ્લેટરમાં ડેટા સર્ચ કરવા માટે લાગતા સમયને ___ કહે છે.

Transfer rate
Total time
Latency
Seek time

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CC નું પૂરું નામ જણાવો.

કોક્ષાઈડ બાર
કાર્બન કોપી
કાબડ કાર્ડ
કોપલેક્ષ કાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ISP નું પૂરું નામ જણાવો

ઇન્ટરફેસ સર્વિસ પ્રોડ્યુસર
ઇન્ડકશન સર્વિસ પ્રોવાઈડર
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સર્વિસ પ્રોવાઈડર
ઈન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
તમે માઉસનું સેટિંગ કયાંથી બદલી શકો છો ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Hardware setting
Setting> mouse
Control Panel > mouse

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
હાર્ડ ડિસ્કમાં અવ્યવસ્થિત ડેટાને યોગ્ય રીતે ગોઠવવા નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

સોટિંગ
ડીફ્રેગમેન્ટ
રિસ્ટોર
બેકઅપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP