સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
IFRS એટલે ___

Internal Financial Reporting Statements.
International Financial Reporting Standards.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
International Functional Reporting Standards.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સંયોજન વખતે ધંધો વેચનાર કંપનીના ચોપડે માલિકી ભંડોળ અને અનામતોનાં ખાતાં બંધ કરી નીચે પૈકી કયા ખાતે જમા કરવામાં આવે છે ?

ઈક્વિટી શેરહોલ્ડર્સ ખાતે
નફા નુકસાન ખાતે
ખરીદનાર કંપની ખાતે
વેચનાર કંપની ખાતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સ્ટોકનું પડતર કે કુલ કિંમતમાંથી જે ઓછું હોય તેના આધારે મૂલ્ય આંકવું એ ___ નું ઉદાહરણ છે.

એકસૂત્રતાનો સિદ્ધાંત
રૂઢિચુસ્તતા કે દૂરદર્શિતાનો સિદ્ધાંત
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
અર્થપૂર્ણતાનો સિદ્ધાંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
વિશ્વની સૌ પ્રથમ કંપની કઈ હતી.

1860, ઇન્ડિયા ઈસ્ટ કંપની
1660, ઇન્ડિયા ઇસ્ટ કંપની
1660, ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની
1860, ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP