Gujarat Police Constable Practice MCQ
જાહેર નોકરના (રાજયસેવક) કાયદેસર અધિકારનો તિરસ્કારની જોગવાઇ IPC - 1860 ની કઇ કલમ હેઠળ દર્શાવવામાં આવી છે ?

182 થી 101
162 થી 180
172 થી 190
101 થી 120

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ
પાણીપતનું પહેલું યુદ્ધ કોની કોની વચ્ચે લડાયું હતું?

બાબર - ઈબ્રાહીમ લોધી
શેરશાહ - હુમાયુ
અકબર - હેમુ
બાબર - રાણા સાંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ
પ્રથમ આધુનિક કમ્પ્યુટર્ની રચના કોણે કરી ?

વિલીયમ હાર્વે
બિલગેટસ
જોનવોન ન્યુમેન
ચાર્લસ બેબેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP