ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
LHCનું પૂરું નામ જણાવો.

લાર્જ હિટર કોલાઇડર
લાર્જ હેડ્રોન કોબાલ્ટ
લાર્જ હેડ્રોન કોલાઇડર
લાર્જ હિટર કોલીજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
β-ઉત્સર્જન દરમિયાન ન્યુક્લિયસ ___ નું ઉત્સર્જન કરે છે.

ન્યુટ્રૉન અને પ્રોટોન
ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રૉન
ન્યુટ્રિનો અને ઇલેક્ટ્રૉન
ન્યુટ્રિનો અને પ્રોટોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
જો તંત્ર પરનું પરિણામી બાહ્ય ___ શૂન્ય હોય, તો તંત્રનું કુલ રેખીય વેગમાન અચળ રહે છે.

ટૉર્ક
બળ
વિદ્યુતભાર
દળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
AFM નું પૂરું નામ જણાવો.

ઑટોમેટિક ફોર્સ માઇક્રોસ્કોપ
ઍટમિક ફોર્સ મિરર
એટમિક ફાયર માઇક્રોસ્કોપ
ઍટમિક ફોર્સ માઇક્રોસ્કોપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP