કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ જણાવો.

Magnetic Ink Character Receipt
Magnetic Ink Chart Receipt
Magnetic Ink Character Recognition
Magnetic Ink Chart Recognition

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

માઈક્રોફોન
કી બોર્ડ
જોયસ્ટીક
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફ્ટ કોર્પોરેશનનું મુખ્ય મથક કયાં આવેલું છે ?

વોશિંગ્ટન
કેલિફોર્નિયા
ન્યૂયોર્ક
લંડન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક નું નામ જણાવો ?

આપેલ એક પણ નહી
લેરી પેજ
બીલ ગેસ્ટ
પીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP