કમ્પ્યુટર (Computer)
સર્વર કોમ્યુટરની ફાઈલની નકલ આપણા અંગત કોમ્યુટર પર કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
ડાઉનલોડ
અપલોડ
બ્રાઉઝિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવરફૂલ સ્પેડ શીટ સોફ્ટવેર તરીકે કઈ એપ્લીકેશન જાણીતી છે ?

લોટસ
QPRO
માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ
વર્ડસ્ટાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP