કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટર સાથે જોડાયેલા અને મોનિટર પર દેખાતા કોઈપણ ઓબ્જેક્ટ પસંદ કરવા અથવા ખસેડવા માટે વપરાતા ઈલેકટ્રોનીક સાધનને ___ કહેવાય.

કીબોર્ડ
માઉસ
સ્કેનર
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે બેંકમાં કયા ઉપકરણોનો ઉપયોગ થાય છે ?

ટચ સ્ક્રીન
જોય સ્ટીક
ટ્રેક બોલ
ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રેકગનાઈઝર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP