કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસનાં બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રેગિંગ
ડબલ ક્લિક
પોઈન્ટિંગ
ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

શકુંતલા દેવી
રામાનુજ
રાજા રમન્ના
રાણી પાણીગ્રહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP