કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં પ્રેઝન્ટેશનને સરળ અને સુંદર બનાવવા માટે નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

મુવી ફાઈલ
આપેલ તમામ
એનિમેશન
મલ્ટીમીડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈકોસોફ્ટ સ્થાપકનું નામ જણાવો.

વોરન બફેટ
નારાયણ મૂર્તિ
બિલ ગેટ્સ
લેરી પેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે વપરાતું સ્કેનર કયું છે ?

એક પણ નહીં
ડ્રમ
ફ્લેટ બેટ
હેન્ડ હેલ્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP