કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયો વ્યુ નથી ?

સ્લાઈડ વ્યું
માસ્ટર વ્યું
નોટ પેઈજ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું તમારા કોમ્પ્યુટર સાથે નેટવર્ક જોડવાનું શક્ય બનાવે છે ?

કન્ટ્રોલર કાર્ડ
વિડીયો કાર્ડ
ગ્રાફિક યુઝર ઇન્ટરફેસ
નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરના ભૌતિક સ્વરૂપને શું કહેવામાં આવે છે ?

સોફ્ટવેર
હયુમેન વેર
ફર્મવેર
હાર્ડવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP