કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયો વ્યુ નથી ?

સ્લાઈડ વ્યું
નોટ પેઈજ
આમાંથી એક પણ નહિ
માસ્ટર વ્યું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસની ક્લિક બદલવા માટે કયા વિકલ્પમાં જવું પડે ?

ફોન્ટ
ફાઈલ
કંટ્રોલ પેનલ
વિન્ડોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈનપુટ મેથડસ ઓફ એડીટીંગક
ઇન્ટરનેશનલ મશીન એક્ઝિક્યુશન
ઇન્ટ્રા કોમ્પ્યુટર મશીન એક્ઝિક્યુશન
ઈનપુટ મેથડ ઓડિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

એક પણ નહીં
બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને
ક્યુઆર કોડ
બારકોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP