કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 સોફ્ટવેર તરીકે શું પ્રચલિત છે ?

વર્ડ પ્રોસેસર
પ્રેઝન્ટેશન
ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ
ઍડશીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ અથવા ફોલ્ડર ડીલીટ કર્યા પછી તે ___ જગ્યાએ જાય છે.

ડોક્યુમેન્ટ
માય કોમ્પ્યુટર
રિસાયકલ બિન
ડેસ્કટોપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનો ક્યા પ્રકારના ડિવાઈસમાં સમાવેશ થાય છે ?

ગેટિંગ
હિટિંગ
સ્કેનિંગ
પોઈન્ટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં ટોનરનો ઉપયોગ થાય ?

ડોટ મેટ્રીકસ પ્રિન્ટર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લેઝર પ્રિન્ટર
થર્મલ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP