કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 સોફ્ટવેર તરીકે શું પ્રચલિત છે ?

પ્રેઝન્ટેશન
ઍડશીટ
ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ
વર્ડ પ્રોસેસર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં બધી જ સ્લાઈડ એક સાથે જોવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

નોટ પેજીસ
સ્લાઈડસોર્ટર
સ્લાઈડશો
નોર્મલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક આમાંથી કઇ વિશેષતા ધરાવે છે ?

વિશ્વસનીયતા
કિંમતમાં ફાયદા
રિસોર્સ શેરીંગ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
'NumLock' કી કયારે ઓન કરવી જરૂરી છે ?

ન્યુમેરીક કી પેડ લોક કરવા.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ન્યુમેરીક કી પેડનો ઉપયોગ કરવા.
પાસવર્ડ લોક કરવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામગીરી દરમિયાન માઉસ વડે શબ્દને કેવીરીતે સિલેક્ટ કરી શકાય છે ?

બે ક્લિક કરીને
એક ક્લિક કરીને
ડ્રેગ ઇમેજ આઉટસાઇડ
Ctrl + ક્લિક કરીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP