કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં ગ્રાફીક ઈમેજને ડિજિટલ સ્વરૂપે રૂપાંતરીત કરવા માટે વપરાતા ઈલેકટ્રોનીક સાધનને ___ કહે છે.

પ્રિન્ટર
સ્કેનર
ટાઈપ રાઈટર
ઈમેજ સેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP