કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં એનીમેશન ઇફેક્ટ આપવા માટે કયા ઓપ્શન નો ઉપયોગ થાય છે ?

રિહર્સ ટાઈમીંગ
કસ્ટમ એનીમેશન
સ્લાઈડટ્રાન્ઝીશન
એનીમેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ભાષામાં 'LPS' નો અર્થ થાય છે ?

લોડ પર સેકન્ડ
લાઈટ પર સેકન્ડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લાઈન પર સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી Back Up કોને કહેવાય ?

કોમ્પ્યુટર ડેટાનું મૂળભૂત એકમ
મેગ્નેટીક ટેપ કે ડિસ્ક રાખવા માટેનું સાધન
સુરક્ષા માટેની ફાઈલની બે કે વધુ કોપીઓ રાખવી.
કોમ્પ્યુટરને સક્રિય કરવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
USB એટલે...

યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સીરીઝ બસ
યુનિવર્સલ સોર્સ બસ
અલ્ટ્રા સીરીયલ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કી– બોર્ડ કયા પ્રકારનું ડિવાઈસ છે ?

સ્કેનીંગ
વર્ડ પ્રોસેસિંગ
આઉટપુટ
ઈનપુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP