કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં એનીમેશન ઇફેક્ટ આપવા માટે કયા ઓપ્શન નો ઉપયોગ થાય છે ?

એનીમેશન
રિહર્સ ટાઈમીંગ
સ્લાઈડટ્રાન્ઝીશન
કસ્ટમ એનીમેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કપ્યુટરને સ્પાયવેર અને અન્ય બિનજરૂરી સોફટવેરથી બચવા કયા સોફટવેરની જરૂર પડે છે ?

એન્ટી સ્પાયવેર
આમાંથી એક પણ નહિ
સિકયોરીટી સોલ્યુશન્સ
વાયરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કી– બોર્ડ કયા પ્રકારનું ડિવાઈસ છે ?

ઈનપુટ
વર્ડ પ્રોસેસિંગ
સ્કેનીંગ
આઉટપુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP