કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં બધી જ સ્લાઈડ એક સાથે જોવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

સ્લાઈડસોર્ટર
સ્લાઈડશો
નોટ પેજીસ
નોર્મલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ સોફ્ટવેરમાં જુના વર્ઝનની જગ્યાએ નવું વર્ઝન ઉમેરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે ?

બેકઅપ
અપગ્રેડ
રિસ્ટોર
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યૂટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેક્નોલોજી વપરાય છે ?

ફોટોકાઈનેસીસ ટયૂબ
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યુબ
ફોટાના કિરણો
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઈઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કી-બોર્ડમાં અક્ષરોમાં પ્રથમ લાઈનમાં ડાબેથી જમણી કીનો ક્રમ કયો હોય છે ?

ABCDE
આમાંથી એક પણ નહિ
ASVBM
QWERT

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP