કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં બધી જ સ્લાઈડ એક સાથે જોવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

સ્લાઈડસોર્ટર
નોટ પેજીસ
નોર્મલ
સ્લાઈડશો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા સાધનની મદદથી એક નેટવર્કમાંથી બીજા નેટવર્કમાં માહિતીઓને અનુવાદિત કરી શકાય છે ?

સાદું નેટવર્ક
ઈન્ટરનેટ
રાઉટર
મશીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
Notpad કયા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે ?

આમાંથી એક પણ નહીં
પ્રસ્તુતિ
યુટીલીટી
સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈનપુટ ડિવાઈસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

પ્રોજેકટર
મોનિટર
પ્રિન્ટર
ટ્રેક બોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP