કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટર પરથી માહિતીને સર્વર પર મોકલવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

ડાઉનલોડ
બેકઅપ
અપલોડ
રિસ્ટોર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

બ્લુમિંગ
ક્લોનીંગ
રિબુટીંગ
ગ્રૂમિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇ-મેલ એડ્રેસની શરૂઆત કોના વડે કરવામાં આવે છે ?

@
યુઝરનેમ
હોસ્ટ નેમ
સર્વિસ પ્રોવાઇડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્યુટર બંધ કરવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે ?

સ્ટેન્ડ બાય
ટર્ન ઓફ કોમ્યુટર
સ્વીચ ઓફ કોમ્યુટર
લોગ ઓફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP