કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Wordના ટેબલમાં રહેલી આડી હરોળને શું કહેવાય છે ?

સેલ (Cell)
રો (Row)
પેરેગ્રાફ (paragraph)
કોલમ (Column)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 સોફ્ટવેર તરીકે શું પ્રચલિત છે ?

પ્રેઝન્ટેશન
ઍડશીટ
વર્ડ પ્રોસેસર
ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP