Talati Practice MCQ Part - 1
રાહીનું સ્થાન વર્ગમાં ઉપરથી 16 મું અને નીચેથી 24મું છે, તો વર્ગમાં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે ?

38
39
40
41

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
'જાયકવાડી' પરિયોજના કઈ નદી પર આવેલ છે ?

ગોદાવરી
કૃષ્ણા
કાવેરી
મહાનદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP