કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસની ક્લિક બદલવા માટે કયા વિકલ્પમાં જવું પડે ?

વિન્ડોઝ
કંટ્રોલ પેનલ
ફાઈલ
ફોન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
બહોળા પ્રમાણમાં વપરાતું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ કયું ?

મોનિટર
કીબોર્ડ
મોડેમ
માઉસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે પૈકી કયા પ્રિન્ટરને સૌથી ઝડપી કહેવામાં આવે છે ?

ડેટા મેટ્રિકસ પ્રિન્ટર
લેઝર પ્રિન્ટર
ઇંકજેટ પ્રિન્ટર
ફ્યુઅલ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP