કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યૂટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેક્નોલોજી વપરાય છે ?

ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યુબ
ફોટાના કિરણો
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઈઝ
ફોટોકાઈનેસીસ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

રામાનુજ
રાજા રમન્ના
રાણી પાણીગ્રહી
શકુંતલા દેવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP