કમ્પ્યુટર (Computer)
નોટપેડ કયા પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે ?

સિસ્ટમ સોફટવેર
ડીટીપી
ડેટાબેઝ
યુટીલીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
બહોળા પ્રમાણમાં વપરાતું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ કયું ?

મોડેમ
કીબોર્ડ
માઉસ
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP