કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફટનાં ચીફ એકઝીકયુટીવ ઓફીસર (સી.ઈ.ઓ.) કોણ છે ?

જેફ બેસોય
સુંદર પિચાઈ
સત્ય નાદેલા
બિન્ની બંસલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP