યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"NABH" નું પ્રમાણપત્ર કઈ સંસ્થાને આપવામાં આવે છે ?

હોટલ અને લોજ
દવાખાનું અને હોસ્પિટલ
વાહન વ્યવહાર માટેના રસ્તાઓ
સાયન્સ કોલેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
'સ્વાગત ઓનલાઇન' માં ગુજરાત સરકાર દ્વારા શું કામ કરવામાં આવે છે ?

માહિતીનું પ્રસારણ
શિક્ષણ
આંકડાકિય માહિતીનું એકત્રીકરણ
લોક ફરિયાદોનું નિવારણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા રાજ્યના વિકાસ માટે લેવાયેલ ઝડપી નિર્ણયો અંતર્ગત પાટનગર ગાંધીનગરના રેલવે સ્ટેશનને રીડેવલપ અને આધુનિક બનાવવા માટે કઈ કંપનીની સ્થાપના કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો ?

ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન ઈન્ટિગ્રેટેડ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ કંપની લિ.
ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન ડેવલપમેન્ટ ઈન્ટિગ્રેટેડ કંપની લિ.
ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન ઈન્ટિગ્રેટેડ ડેવલપમેન્ટ કંપની લિ.
ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન ઈન્ટિગ્રેટેડ પ્રોજેક્ટર કંપની લિ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
'મિશન મંગલમ્' / 'સખી મંડળ' નો ઉદ્દેશ શું છે ?

સ્ત્રીઓમાં સખી જૂથોની રચના કરવી.
ગ્રામ્ય સ્ત્રીઓમાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક ઉત્થાન
ગ્રામ્ય સ્ત્રીઓને આર્થિક રીતે પગભર કરવા વ્યવસાયની તકો ઊભી કરવી.
સ્ત્રીઓના મંડળો બનાવી, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એકતા સ્થાપિત કરવી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
PEM વાળા બાળકો...

ચપળ અને સ્ફુર્તિયુક્ત દેખાય છે.
તંદુરસ્ત દેખાય છે.
વધુ લાલા ધરાવતા દેખાય છે.
દુબળા, નીરસ અને ચીડીયા દેખાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"PURA" યોજના / વિચારનું નીચેના પૈકી કોણે સૂચન કર્યું હતું ?

એ.વી. વાજપાઈ
પ્રણવ મુખર્જી
એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ
મનમોહનસિંહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP