કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2023 (Current Affairs August 2023)
તાજેતરમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ક્યા દિવસને રાષ્ટ્રીય અવકાશ દિવસ (National Space Day) ઘોષિત કર્યો ?

24 ઑગસ્ટ
21 ઑગસ્ટ
23 ઑગસ્ટ
22 ઑગસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2023 (Current Affairs August 2023)
નેશનલ કરિક્યુલમ ફ્રેમવર્ક ફોર સ્કૂલ એજ્યુકેશન 2023નો મુસદ્દો તૈયાર કરવા માટે ગઠિત સંચાલન સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ છે ?

કે. કસ્તુરીરંગન
એન.સી.પંત
પી.જે.શર્મા
આર.કે. મિશ્રા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2023 (Current Affairs August 2023)
નીચેના વિધાનો પૈકી સાચું/સાચા વિધાન/વિધાનો પસંદ કરો

હુન માનેટ કંબોડિયાના નવા વડાપ્રધાન બન્યા.
આપેલ બંને
એક પણ નહીં
શ્રેથા થાવિસિન થાઈલેન્ડના નવા વડાપ્રધાન બન્યા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2023 (Current Affairs August 2023)
નીચેના વિધાનો પૈકી સાચું/સાચા વિધાન/વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ બંને
તાજેતરમાં કેરળ વિધાનસભાએ કેરળનું નામ બદલીને ‘કેરલમ’ કરવા માટે ઠરાવ પસાર કર્યો.
એક પણ નહીં
મલયાલમ ભાષામાં કેરળને ‘કેરલમ' કહેવામાં આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP