યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
રાષ્ટ્રીય ઉજાલા ડેશબોર્ડ (National Ujala Dashboard) નીચેનામાંથી શાની સાથે સંકળાયેલું છે ?

ગ્રાહકોના બિલ ઓછા કરવા
માંગના કુલ પ્રમાણમાં ઘટાડો કરવા
LED બલ્બનું વિતરણ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા રાજ્યના વિકાસ માટે લેવાયેલ ઝડપી નિર્ણયો અંતર્ગત પાટનગર ગાંધીનગરના રેલવે સ્ટેશનને રીડેવલપ અને આધુનિક બનાવવા માટે કઈ કંપનીની સ્થાપના કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો ?

ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન ડેવલપમેન્ટ ઈન્ટિગ્રેટેડ કંપની લિ.
ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન ઈન્ટિગ્રેટેડ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ કંપની લિ.
ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન ઈન્ટિગ્રેટેડ પ્રોજેક્ટર કંપની લિ.
ગાંધીનગર રેલ્વે સ્ટેશન ઈન્ટિગ્રેટેડ ડેવલપમેન્ટ કંપની લિ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત દેશમાં તમામ ગામડામાં ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોએ પર્યાવરણ અનુકૂળ સુરક્ષિત પાકું મકાન કઈ સાલ સુધીમાં બનાવી આપવામાં આવશે તેમ દર્શાવેલ છે ?

ઈ.સ. 2019
ઈ.સ. 2021
ઈ.સ. 2022
ઈ.સ. 2020

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગ્રામ્ય કક્ષાએ બાળકોના સ્વાસ્થ્ય માટે કોણ કાર્યાન્વિત છે ?

મેલ / ફીમેલ હેલ્થ વર્કરો
આપેલ તમામ
આશા વર્કરો
આંગણવાડીના કર્મચારીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP