વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
યુથેન્શીયા (Euthanasia) શેના સંદર્ભે છે.

ઇન વીટ્રો ફર્ટિલાઈઝેશન
રંગસૂત્ર ઉપચાર
ભૃણ પરીક્ષણ
દયા મૃત્યુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઉદય (ઉજ્જવલ ડિસ્કોમ એશ્યોરન્સ યોજના) વિશે ખરાં વિધાનો ચકાસો.

રાજ્ય સરકારો માટે ઉદય યોજનામાં જોડાવવું ફરજિયાત છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
વિદ્યુત વિતરણ કરનારી કંપનીઓના ઋણને રાજ્ય સરકારો સ્ટેટ બોન્ડ જાહેર કરીને ભરપાઈ કરવાની કોશિશ કરશે.
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP