કરંટ અફેર્સ એપ્રિલ 2021 (Current Affairs April 2021)
તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહેલું નેશનલ મિશન ઓન સસ્ટેનિંગ હિમાલય ઈકોસિસ્ટમ (NMSHE)ની શરૂઆત કયા વર્ષે કરવામાં આવી હતી ?

વર્ષ 2016
વર્ષ 2018
વર્ષ 2010
વર્ષ 2008

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ એપ્રિલ 2021 (Current Affairs April 2021)
તાજેતરમાં ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલયે કરેલી જાહેરાત અનુસાર, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના ગ્રામીણ (PMAY-G) અંતર્ગત યોજનાના પ્રથમ ચરણમાં ___ લક્ષ્યાંક હાંસલ કરાયો છે.

95 ટકા
86 ટકા
92 ટકા
72 ટકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP