સંસ્થા (Organization)
ન્યૂ સ્પેસ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (NSIL)નું વડુમથક ક્યા આવેલું છે ?

મુંબઈ
પુણે
બેંગલુરુ
દિલ્હી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
કઈ બે આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ બ્રેટનવુડઝ ટ્વીન્સ તરીકે ઓળખાય છે ?

IMF અને WTO
SAPTA અને NAFTA
IMF અને IBRD
SAARC અને ASEAN

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ ઓફ એડવાન્સ્ડ કમ્પ્યૂટિંગ (C-DAC)નું વડુમથક ક્યા આવેલું છે ?

નવી દિલ્હી
મુંબઈ
હૈદરાબાદ
પુણે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું ખતપત્ર ક્યારે તૈયાર થયું હતું ?

ઓક્ટોબર 1945
એપ્રિલ 1945
ઓગસ્ટ 1944
ઓક્ટોબર 1944

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP