યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"Performance on health outcome - A reference guidebook" કોના દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી છે ?

આરોગ્ય આયોગ
વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન
ગુજરાત સરકાર
નીતિ આયોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ઘરેલુ ત્રાસ, ઓફિસમાં છેડછાડ અને શૈક્ષણિક સંકુલોમાં બનતા છેડતીના બનાવો સાથે મહિલાઓને સલામતી પૂરી પાડવાના હેતુથી રાજ્ય સરકારે ___ મહિલા હેલ્પલાઇન શરૂ કરી છે.

101
181
1098
100

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
PEM બાળકોની સારવાર માટે કયા પોષકતત્વો વધુ આપવા જોઈએ ?

આપેલ માંથી કોઈ નહીં
પ્રોટીન અને ચરબી
પ્રોટીન અને કાર્બોદિત
પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં એકપણ ફોજદારી ગુનો નોંધાયેલ ના હોય તેને રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેવું ગામ ઘોષિત કરાયો છે ?

નિર્મળ ગામ
પવિત્ર ગામ
પાવન ગામ
તીર્થ ગામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP