કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
PM મોદીએ તાજેતરમાં ગંગા નદી અંગેના સૌપ્રથમ કયા સંગ્રહાલયનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું ?

ગંગા અવલોકન
અલખનંદા સંગ્રહાલય
ભગીરથ સંગ્રહાલય
ગંગા મૈયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'વિશ્વ મૃદા દિન' 2020ની થીમ જણાવો ?

'Caring for the soils start from the ground'
'Be the solution to soil pollution'
'Stop soil erosion, save our future'
'Keep soil alive, protect soil biodiversity'

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP