કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈબર ઓપ્ટિક વાયરમાં ડેટાનું વહન કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

પ્રકાશ
વિદ્યુત
તરંગ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP