યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પ્રોજેકટ સક્ષમ (Project Saksham) શાની સાથે સંકળાયેલ છે ?

બાળકોની તંદુરસ્તી અને સ્વાસ્થ્ય
દેશના રમતવીરોની કાર્યક્ષમતા વધારવા
દેશની સુરક્ષા
CBSE નાં IT ઈન્ફાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા તાજેતરમાં આરંભાયેલ "સૌની" યોજના ખુલ્લી મૂકવામાં આવી તે તાલુકાનું નામ જણાવો.

જોડીયા
ધ્રોળ
લાલપુર
નખત્રાણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
Accredited Social Health Activist (ASHA) એટલે...

સ્થાનિક સ્ત્રીઓમાંથી સ્થાનિક લોકો દ્વારા પસંદગી પામતી સ્વૈચ્છિક કાર્યકર
આપેલ તમામ
ગ્રામ્ય કક્ષાની સ્ત્રી આરોગ્ય કાર્યકર
ગ્રામ્ય લોકો તથા આરોગ્ય સેવાઓને જોડતી કડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ICPS એટલે શું ?

ઈન્ટિગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ પ્રોટેક્શન સ્કીમ
ઈન્ટિગ્રેટેડ ક્રાઈમ પ્રોટેકશન સ્કીમ
ઈન્શિયેટીવ ઓફ ચાઈલ્ડ એન્ડ પીસ સોસાયટી
ઈન્ટીગ્રેટેડ ક્રાઈમ પોલીસ સ્કીમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ઈન્ટિગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ (ICDC) ભારતમાં સૌથી પહેલા કયા રાજ્યમાં શરૂ કરવામાં આવી ?

તમિલનાડુ
કર્ણાટક
આંધ્ર પ્રદેશ
ગુજરાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP