ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નાણાકીય નીતિની દ્વિમાસિક સમીક્ષા પોલીસી કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે ?

નાણાપંચ
રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા
અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડા બ્યુરો
ભારત સરકારનું નાણા મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
બેંકો પોતાનું વધારાનું ભંડોળ ટૂંકાગાળા માટે રિઝર્વ બેંકમાં મૂકીને જે વ્યાજ મેળવે છે તેને ___ કહેવામાં આવે છે.

રેપોરેટ
SLR
CRR કેશ રિઝર્વ રેશિયો
રિવર્સ રેપોરેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
બીજી પંચવર્ષીય યોજનાની વ્યુહરચના સાથે કોનું નામ સંકળાયેલ છે ?

એમ.એસ. સ્વામીનાથન
પી.સી.મહાલનોબિસ
હેરોડ-ડોમર
રાજકૃષ્ન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેના પૈકી કઇ સંસ્થા સામાન્ય સંજોગોમાં "કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ" Kisan Credit Card આપતી નથી ?

ગ્રામીણ બેંકો
વાણિજ્ય બેંકો
નાબાર્ડ
સહકારી બેંકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP