ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ દ્વારા શરૂ કરાયેલ કુપોષણ મુક્ત ગુજરાત મહાઅભિયાન અંતર્ગત વપરાતા 'SAM' શબ્દ નો અર્થ જણાવો.

Severe Anaemic Malnutrition
Serious Anaemic Mother
Severe Acute Malnutrition
Severe Anaemic Mother

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ICDS નું પુરૂ નામ જણાવો.

ઈન્ટીગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સર્વીસ
ઈન્ટીગ્રેટેડ ચીલ્ડ્રન ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ
ઈન્ટીગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ
ઈન્ટીગ્રેટેડ ચાઈલ્ડ ડેવલપ સ્કીમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા તાજેતરમાં કરવામાં આવેલી જાહેરાત અન્વયે નાબાર્ડનું ભંડોળ વધારીને રૂ.41,000 કરોડ કરવામાં આવ્યું. નાબાર્ડ (NABARD) નું પૂરું નામ જણાવો.

Nationalized Bank for Agricultural and Rural Development
National Bank of Agriculture and Rural Development
National Bank for Agriculture and Rural Development
National Bank for Agricultural and Rural Development

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'WIPO' નું પૂરું નામ જણાવો.

World Intellectual Property Organisation.
World Intellectual Press Organisation.
World Investigation Public Organisation
World Intelligence Public Organisation.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP