વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઉપગ્રહના માધ્યમથી કોઈપણ સ્થળ જાણવા GPS પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરાય છે તેનું પૂરું નામ શું છે ?

Global positioning system
Global point service
Global positioning service
General positioning system

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'પ્રબળ દસ્તકી' ભારત તથા મધ્ય એશિયાઈ દેશ ___ નો સંયુક્ત સૈન્યાભ્યાસ છે.

તુર્કમેનિસ્તાન
ઉઝબેકિસ્તાન
કઝાખસ્તાન
તુર્કિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP