Talati Practice MCQ Part - 3
"કુમાર અને ગૌરી” કોની જાણીતી કૃતિ છે ?

ન્હાનાલાલ
વાસુકિ
કાન્ત
સુંદરમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 3
ક્યા અંગ્રેજ અધિકારીના પ્રયાસથી ભારતમાં અંગ્રેજી ભાષાના શિક્ષણની શરૂઆત થઈ ?

લોર્ડ ડેલહાઉસી
લોર્ડ મેકોલે
લોર્ડ વેલેસ્લી
લોર્ડ સ્પેન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 3
ગ્રેન્ડ એનિકટ નહેરનું નિર્માણ કઈ નદી પર થયું છે ?

કાવેરી
સતલુજ
સરસ્વતી
ગોદાવરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP