Talati Practice MCQ Part - 1
ધરમસિંહ દેસાઈ યુનિવર્સિટી કયાં આવેલ છે ?

વલ્લભ વિદ્યાનગર
વડોદરા
નડિયાદ
સાણંદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
હું પાંચમી પાટલી પર બેસું છું – વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.

ગુણવાચક વિશેષણ
ક્રમવાચક વિશેષણ
દર્શક વિશેષણ
સંખ્યાવાચક વિશેષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
MS DOS એ નીચેના પૈકી કઈ ચાલક પદ્ધતિ છે ?

મલ્ટી યુઝર સિસ્ટમ
સિંગલ યુઝર સિંગલ ટાસ્કિગ
મલ્ટી પ્રોસેસિંગ સિસ્ટમ
સિંગલ યુઝર મલ્ટી ટાસ્કિગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP