કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહેલ ITRAનું પૂરું નામ શું છે ?

Institute on Teaching and Research in Ayurveda
Institute of Teaching and Research in Ayurveda
આપેલ માંથી કોઈ નહીં
Institute for Teaching and Research in Ayurveda

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP