GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
નવા કરાર (Novation) માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે ?

જુના કરારની એક કે તેથી વધુ શરતોમાં ફેરફાર
વર્તમાન કરાર રદ થાય છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
જુના કરારને રદ કરી નવો કરાર અમલી બને છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
___ એ માનવસંપત્તિને ધંધાકીય એકમમાં વિશેષ મહત્ત્વ આપવાની હિમાયત કરી હતી.

પીટર એફ. ડ્રકરે
જ્યોર્જ આર. ટેરી
હેનરી ફેયોલે
ફેડરીક ટેલરે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP