મહત્વના દિવસો (Important Days)
આંતરરાષ્ટ્રીય થીએટર (World Theater Day) દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે ?

23, સપ્ટેમ્બર
27, માર્ચ
8, ડિસેમ્બર
9, જાન્યુઆરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વમાં પ્રતિવર્ષ 10મી ડિસેમ્બર કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

માનવ સુરક્ષા દિવસ
મહિલા ઉત્કર્ષ દિવસ
બાળમજૂર વિરોધ દિવસ
માનવ અધિકાર દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
'વિશ્વ યોગ દિવસ' ઉજવવા અંગેનો નિર્ણય યુનાઈટેડ નેશન્સની સામાન્ય સભામાં કયારે જાહેર કરવામાં આવ્યો ?

11 ડિસેમ્બર, 2014
22 જૂન, 2014
23 સપ્ટેમ્બર, 2014
21 એપ્રિલ, 2014

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP