સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
જીગુરાત (ZIGURAT) કઇ સંસ્કૃતિની અજાયબી છે ?

મિસર સંસ્કૃતિ
સિંધુ સંસ્કૃતિ
બેબીલોન સંસ્કુતિ
ગ્રીક સંસ્કૃતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભૂકંપીય તરંગો નીચેના પૈકી ___ માં સૌથી ઝડપી પ્રવાસ કરે છે.

વાયુ
પ્રવાહી
પ્રવાહી અને વાયુ બંને
ઘન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતના કૃષિ આર્થિક ક્ષેત્રો ___ દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યા છે.

માટી અને જમીન વપરાશ સર્વેક્ષણ સંસ્થા
ICAR
કૃષિ મંત્રાલય
CSIR

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતમાં પ્રાચીન શાસક અને તેની રાજધાની અંગે અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

મૈત્રક - વલભી
સોલંકી - પાટણ
ગુપ્ત - ગિરિનગર
ચાવડા - દ્વારવતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

મહારાણા મિલ-પોરબંદર
પરશુરામ પોટરીઝ-વડોદરા
આઈના મહેલ-ભુજ
વેણીભાઈ મીલ-ભાવનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP