કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
કોઈલવર બ્રિજ અન્ય કયા નામે ઓળખાય છે ?

અબ્દુલ બારી બ્રિજ
હમીદ બારી બ્રિજ
શોણ બારી બ્રિજ
સોનબારી બ્રિજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
કઈ નદીઓના સંગમસ્થળ સોનપુર ખાતે એશિયાનો સૌથી મોટો પશુમેળો યોજાય છે ?

ગંગા અને યમુના
યમુના અને સોન
સોન અને ગંગા
ગંગા અને કોસી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP