કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ તરીકે કોણ ચૂંટાઇ આવ્યું ?

હરિકૃષ્ણ પાઠક
ચંદ્રેશ મહેતા
પ્રકાશ શાહ
હર્ષદ ત્રિવેદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં પીએમ મોદીએ ગુજરાતમાં કિસાન સર્વોદય યોજના લૉન્ચ કરી. યોજનાના પ્રથમ તબક્કામાં કયા કયા જિલ્લાના ગામોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે?
i. જુનાગઢ
ii. ગીર સોમનાથ
iii. દાહોદ

આપેલ તમામ
માત્ર ii & iii
માત્ર i & ii
માત્ર i & iii

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં પીએમ મોદીએ ગુજરાતના કયા શહેરમાં ભારતની સૌથી મોટી હૃદયરોગ હોસ્પિટલનું ઈ-લોકાર્પણ કર્યું ?

વડોદરા
અમદાવાદ
રાજકોટ
સુરત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP