કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર ટ્રાન્સજેન્ડર પર્સન્સના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે ?

રાષ્ટ્રપતિ માનવાધિકાર આયોગના અધ્યક્ષ
નીતિ આયોગના સભ્ય
રાષ્ટ્રપતિ નક્કી કરે તે
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા પ્રધાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
કવિ બોટાદકરનું પૂરું નામ જણાવો ?

એક પણ નહીં
દામોદર ખુશાલદાસ બોટાદકર
વિનાયક ખુશાલદાસ બોટાદકર
બ્રોકર દામોદર બોટાદકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'જનનીની જોડ સખી નહી જડે રે લોલ' એ નીચેના પૈકી કયા કવિની ઉક્તિ છે ?

રમેશ પારેખ
ઉમાશંકર જોષી
રમેશ પરીખ
કવિ બોટાદકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP