કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં કોને તાના-રીરી એવોર્ડ 2020 થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે ?

વર્ષાબહેન ત્રિવેદી
એક પણને નહીં
ઉપર્યુક્ત બન્નેને
અનુરાધા પોંડવાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાના-રીરી પુરસ્કાર અંતર્ગત કેટલા રૂપિયાનો પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવે છે ?

સાત લાખ રૂપિયા
ચાર લાખ રૂપિયા
ત્રણ લાખ રૂપિયા
પાંચ લાખ રૂપિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP